Uthyrning

Tjänster till hyresvärd

Tryggt att hyra ut

Vi hyr ut din bostad och det ger dig trygghet och säkerhet , då du vill planera med en fortgående hyresinkomst.

Så fungerar vi!

Vi gör alltid ett skrifligt uppgdragsavatal där vi bestämmer tillsammans dina önskemål gällande uthyrningen.Vi besöker bostaden och tar fotografier.Disponentintyget beställer vi för bolagets information.På bostaden uppgörs en flyer och vi ombesörger att uppgifterna med fotografierna sätts in på följande siter: oikotie.fi, etuovi.com. findit.fi, tori.fi.Vi sköter marknadsföringen och förevisningen av bostaden.Vi underhandlar och hjälper båda parter med uppgörandet av avtalet. Hyresgästens kreditvärdighet kontrolleras alltid.Vi gör upp hyresavatalet inklusive bilagor.Vi ombesörjer uppställandet av säkerheter.Vi kommer överens om överlåtelsen av nycklarna.Under processen informeras behöriga  vad som är på gång.

På begäran gör vi besiktning på bostaden med dokumentering!

 

Stöd under hyrestiden

Uthyrningen är inte bara att uppgjöra ett avtal, utan vi betjänar dig även under hyrestiden.Hyresgästen kan komma med önskemål om underhållet i bostaden,marknadsläget ändras eller att justera hyran kan bli aktuellt.

Vi betjänar under hela hyrestiden i olika spörsmål.

Vårt arvode är 1 ggr. hyran inklusive 24% moms.

 

Bjud ut till uthyrning !

cropped-original-logos_2014_Nov_1397-2189823-300x131-1.png