Isännöitsijän tehtävät

Isännöinnin juoksevaan hallintoon kuuluvat isännöintitehtävät ovat hallinnollisia, taloudellisia sekä teknisiä tehtäviä.

Hallinnollisia tehtäviä ovat mm. kokoukset, kiinteistön sopimusasiat, valvonta, yhtiön työntekijöiden työsuhdeasiat sekä ilmoitusvelvollisuudet. Taloudellisia tehtäviä ovat taloussuunnittelu sekä laskentatoimi.

Teknisiä tehtäviä ovat kiinteistön hoitotehtävien järjestäminen, kunnossapito sekä korjaus-, perus- ja rakennuttamisasiat.

Hallinnolliset tehtävät

Isännöitsijä toimii kiinteässä yhteistyössä taloyhtiön hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden kanssa. Isännöitsijä huolehtii osakkaiden ja asukkaiden tiedottamisesta sekä yhtiön tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.

Kokoukset

Isännöitsijä osallistuu hallituksen kokouksiin sihteerinä, varmistaa kokousten laillisuuden ja päätösvaltaisuuden, valmistelee hallitukselle tarvittavat selvitykset päätöksenteon tueksi sekä huolehtii päätösten täytäntöönpanosta.

Isännöitsijä toimittaa osakkaille yhtiökokouskutsun liitteineen yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Isännöitsijä osallistuu yhtiökokouksiin, joissa hän toimii sihteerinä sekä hallituksen pyynnöstä esittelee ja selvittää taloyhtiön tilannetta ja ajankohtaisia asioita yhtiökokoukselle.

Sopimukset

Sopimusten laadinnassa ja hoidossa isännöitsijä pyrkii aina yhtiön edun mukaiseen ratkaisuun noudattaen hallituksen tai yhtiökokouksen päätöstä.

Isännöitsijä huolehtii sopimusten ajantasaisuudesta ja uusien sopimusten asianmukaisesta kilpailutuksesta, järjestää tarvittavat sopimusneuvottelut sekä hoitaa mahdolliset sopimusriita-asiat.

Isännöitsijä toimii kiinteistön suorien työsuhteiden edustajana huolehtien työsuhteisiin liittyvien velvoitteiden täyttymisestä.

Johtaminen ja valvonta

Isännöitsijä toimii yhtiön eduksi kiinteistölle laaditun strategian mukaisesti. Isännöitsijä valvoo, että kiinteistössä noudatetaan turvallisuuteen, terveyteen ja järjestykseen liittyviä lakeja ja määräyksiä.

Isännöitsijä toimii yhteyshenkilönä kiinteistönhuollolle sekä muille taloyhtiön palveluntuottajille ja varmistaa palvelujen toimivuuden.

Taloudelliset tehtävät

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti isännöitsijä huolehtii siitä, että taloyhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla ja että kirjanpito täyttää lain vaatimukset.

Tekniset tehtävät

Isännöitsijän huolehtii kiinteistön käyttökelpoisuudesta, toimivuudesta ja arvon ylläpidosta yhdessä kiinteistönomistajan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.

Isännöintiliitto Jäsenyritys Logo